Гомбосүрэн Мөнхгал

Төрсөн огноо:
01/01/1988
Төрсөн газар:
Өвөрхангай аймаг
Төрөл:
Шатар
Клуб: