Энхбаатар Мөнхзаяа

Төрсөн огноо:
02/08/1998
Төрсөн газар:
-
Төрөл:
Хөлбөмбөг
Клуб:
Өндөр:
172
Жин:
77
Байрлал:
Хаалгач
Дугаар:
2