Базар Хатанбаатар

Төрсөн огноо:
25/02/1973
Төрсөн газар:
Дархан-Уул, Шарын гол
Төрөл:
Шатар
Клуб: