Дамбасүрэн Батсүрэн

Төрсөн огноо:
01/01/2004
Төрсөн газар:
Орхон аймаг, Эрдэнэт хот
Төрөл:
Шатар
Клуб: