Дашзэвэг Шаравдорж

Төрсөн огноо:
21/10/1974
Төрсөн газар:
Говь-Алтай аймаг, Алтай сум
Төрөл:
Шатар
Клуб: