Э.Энх-Амгалан

Эрдэнэбаяр Энх-Амгалан

Төрсөн огноо:
09/06/2000
Төрсөн газар:
Сэлэнгэ аймаг, Орхон сум
Төрөл:
Гар бөмбөг
Клуб:
Өндөр:
190
Жин:
82
Байрлал:
Өндрийн довтлогч
Дугаар:
6