Овог Гангэрэл

Төрсөн огноо:
04/04/1998
Төрсөн газар:
Багануур
Төрөл:
Хөлбөмбөг
Клуб:
УБ-ын Мазаалайнууд
Өндөр:
173
Жин:
66
Байрлал:
Жигүүрийн довтлогч
Дугаар:
26