Батцэрэн Мөнхсоёмбо

Төрсөн огноо:
24/09/2004
Төрсөн газар:
Улаанбаатар
Төрөл:
Хөлбөмбөг
Клуб:
Өндөр:
175
Жин:
70
Байрлал:
Хагас хамгаалагч
Дугаар:
15