Сумъяа Билгүүн

Төрсөн огноо:
01/01/1997
Төрсөн газар:
Ховд аймаг
Төрөл:
Шатар
Клуб: