Цэгмэд Батчулуун

Төрсөн огноо:
04/02/1987
Төрсөн газар:
Улаанбаатар хот
Төрөл:
Шатар
Клуб: