Уртнасан Насанжаргал

Төрсөн огноо:
01/01/1994
Төрсөн газар:
Хэнтий аймаг, Батширээт сум
Төрөл:
Шатар
Клуб: