Нарийн бичиг Норовсамбуу МӨНХЦЭЦЭГ

01/27/1988 Нийтлэгч: 137
Иргэншил
mngMongolia
Одоогийн баг
ФС Улаанбаатар
Төрсөн огноо
1988-01-27

2017 оноос Улаанбаатар багийн ерөнхий нарийн бичиг болон санхүүг эрхлэн ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ