Боксын холбоо

Байгуулагдсан огноо: 1970

Хаяг: Спортын төв ордон # , Бага тойруу 55, Сүхбаатар дүүрэг

Утас:

Цахим шуудан: mongolianboxing@yahoo.com

Цахим хаяг:

Удирдлага

Ерөнхийлөгч

Төмөр МӨНХБАЯР

Ерөнхий нарийн бичиг

Цоодол БАТНАСАН

Танилцуулга