Сургалт

Тамирчны манлайлал хөтөлбөр

Тамирчдын өсөлт хөгжилт болон хувийн амьдрал, карьерын өсөлт төлөвлөлт тал дээр дэмжлэг үзүүлэхээр Тамирчны манлайлал 2020 хөтөлбөр зарлагджээ. “Нинжа Чононууд”... Дэлгэрэнгүй ...

1 долоо хоногийн өмнө 107