Ширээний теннисийн холбоо

Байгуулагдсан огноо: 1970

Хаяг:

Утас: 9915-6872

Цахим шуудан: mtta@mongol.net

Цахим хаяг:

Удирдлага

Ерөнхийлөгч

Цэндсүрэн ГАНТУЛГА

Ерөнхий нарийн бичиг

С ГАЛБАДРАХ

Танилцуулга