Монголын оюутны спортын V наадмын Гандболын тэмцээний хуваарь гарлаа

1067

Монголын оюутны спортын V наадам Гандболын төрлөөр явагдах тэмцээний хэсгийн оноолт, тоглолтын хуваарь бэлэн боллоо. Буянт ухаа спортын ордонд XI.09-12 өдрүүдэд явагдана.

Энэ удаагийн тэмцээнд Эрэгтэй 13 баг 4 хэсэгт, эмэгтэй 11 баг 3 хэсэгт сугалааны дагуу хуваарилагдсан байна.

Тэмцээний үндсэн зохион байгуулалтыг Монголын гандболын холбоо хариуцаж байгаа бол Монгол оюутны спортын холбоо наадмын ерөнхий зохион байгуулагчийн хувиар хамтран ажиллах юм.

ХЭСГИЙН ОНООЛТУУД:

ЭРЭГТЭЙ

А хэсэг
1ШУТИС
2МУБИС
3МҮИС
4ХААИС
B хэсэг
1АВАРГА ДС
2АШУҮИС
3ҮБХИС
.
C хэсэг
1МОН-АЛТИУС
2РОЯАЛЬ ОУИС
3ИЗОУИС
.
D хэсэг
1МУИС
2ДХИС
3ҮБТДС

ЭМЭГТЭЙ

A хэсэг
1МОН-АЛТИУС
2ИЗОУИС
3МУБИС
.
B хэсэг
1ҮБХИС
2ДХИС
3АШУҮИС
4ҮБТДС
C хэсэг
1ХААИС
2ШУТИС
3МУИС
4РОЯАЛЬ ОУИС

ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ:

2020.11.09 – БУСО

1AЭРШУТИС09:00ХААИС
2AЭРМУБИС09:50МҮИС
3BЭМҮБХИС10:40ҮБДТС
4BЭМДХИС11:20АШУҮИС
5BЭРАШУҮИС12:00ҮБХИС
6CЭРРОЯАЛЬ ОУИС12:50ИЗОУИС
7DЭРДХИС13:40ҮБДТС
8AЭМИЗОУИС14:30МУБИС
9CЭМХААИС15:10РОЯАЛЬ ОУИС
10CЭМШУТИС15:50МУИС
11AЭРМҮИС16:30ХААИС
12AЭРШУТИС17:20МУБИС
13BЭРАВАРГА ДС18:10АШУҮИС
14CЭРМОН-АЛТИУС19:00РОАЯЛЬ ОУИС
15DЭРМУИС19:50ДХИС
Зохион байгуулагч: Монголын гандболын холбоо

2020.11.10 – БУСО

1BЭМАШУҮИС09:00ҮБТДС
2BЭМҮБХИС09:50ДХИС
3CЭММУИС10:40РОЯАЛЬ ОУИС
4CЭМХААИС11:20ШУТИС
5AЭММОН-АЛТИУС12:00ИЗОУИС
6AЭРМУБИС12:50ХААИС
7AЭРМҮИС13:40ШУТИС
8BЭМДХИС14:30ҮБТДС
9BЭМАШУҮИС15:10ҮБХИС
10VЭМШУТИС15:50РОЯАЛЬ ОУИС
11VЭММУИС16:30ХААИС
12AЭММУБИС17:20МОН-АЛТИУС
13BЭРҮБХИС18:10АВАРГА ДС
14CЭРИЗОУИС19:00МОН-АЛТИУС
15DЭРҮБТДС19:50МУИС
Зохион байгуулагч: Монголын гандболын холбоо

Буянт-Ухаа спортын ордон нь гандболын спортын стандартын 40м х 20м зориулалтын талбайтай улсын хэмжээний ганцхан ордон билээ. Монголын гандболын холбоо нь Олон улсын гандболын холбооны тусгай шалыг энэ тэмцээнд тавьж, тамирчдаа тоглуулахаар бэлтгэжээ.

МОСН – Сагсан бөмбөг