Фризбийн Холбоо

Байгуулагдсан огноо: 2014

Хаяг: Нарны хорооллын дэргэд Атилла Спорт центр

Утас: 88805335

Цахим шуудан: ultimatemongolia@gmail.com

Цахим хаяг: http://www.ultimatemongolia.com/

Удирдлага

Ерөнхийлөгч

Ерөнхий нарийн бичиг

Түмэнбаяр ЧИНТҮШИГ

Танилцуулга